The Sand and Rock

I received below story from a friend and I thought it grasped what everything is all about. I made an attempt at translating it (see bottom of page):

SANDEN & STENEN – Det är en historia om två vänner som vandrar i öknen. Vid ett tillfälle börjar dom gräla och den ena ger den andra en örfil. Den senare, som får ont, men inget säger, skriver i sanden, “Idag fick jag en örfil av min bäste vän”.

De fortsätter att promenera och kommer till en oas, där de bestämmer sig för att bada. Den som fått en örfil tidigare, håller på att drunkna men hans vän räddar honom. När han kommit till sans igen, skriver han på en sten, “Idag räddade min bästa vän mitt liv”.

Den som givit örfilen och sedan räddat sin vän frågar, “När jag skadade dig skrev du i sanden och nu när jag räddat dig skriver du på en sten, varför?”

Den andra svarar, “När någon skadar oss skall vi skriva det i sand där förlåtelsens vindar lätt kan sudda ut det. När någon gör något bra, bör vi gravera in det på en sten där ingen vind någonsin kan sudda ut det”.

Lär dig att skriva dina skador i sand och dina glädjeämnen på sten.

Handprints

THE SAND & ROCK – This is a story of two friends walking in the desert. After a while they start quarrelling and one of them gives the other a slap in the face. The friend, who’s in pain but says nothing, writes in the sand, “Today I was slapped by my best friend”.

They keep walking and arrive at an oasis, where they decide to go bathing. The one who was earlier slapped in the face is now drowning but his friend manages to save him. When he regains consciousness, he writes on a rock, “Today my best friend saved my life”.

The one who had given the slap and then saved his friend asks, “When I injured you, you wrote in the sand and now when I saved you, you write on a rock, why?”

The other answered, “When someone hurts us we shall write it in sand where the winds of forgiveness can easily wipe it out. When someone does something good, we should engrave it on a rock where no wind may ever erase it”.

Learn to write your injuries in sand and your joys on rock.

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: